english srpski
poslovna edukacija

Upravljanje projektima seminari menadžment projekata


Efektno upravljanje projektima u praksi kao osnova kvalitetnog menadžmenta projekata u funkciji uspešnog savremenog poslovanja.

Predavač: Mr. Darko Plamenac - 1 dan


Cilj treninga
 • Cilj kursa je da učesnici ovladaju procedurama upravljanjem projektima.
 • Trening treba da omogući da se upravljanje projektima, i to upravljanje vremenom, troškovima, kvalitetom, komunikacijama, rizikom i snabdevanjem prouči sa aspekta svih zainteresovanih strana.
 • Upoznavanje sa osnovnim principima mrežnog planiranja, izrade planova, kontrole i analize projekata, kao i praćenja realizacije investicionih projekata upotrebom softverskih paketa za upravljanje projektima.
Kome je namenjen?
 • Menadžerima na svim nivoima u velikim i srednjim preduzećima
 • Vlasnicima i direktorima malih preduzeća - preduzetnicima
 • Osobama koje su u kompanijama ovlašćene da vode i kontrolišu realizaciju projekata – liderima timova.
 • Članovima timova koji su odgovorni za pojedine faze realizacije projekata
 • Svima koji žele podstaknuti poslovanje i povećati performanse-profit
Sadržaj treninga
 • Pojam i vrste projekata, Osnovni koncepti upravljanja projektima,
 • Savremene metode i tehnike upravljanja projektima,
 • Upravljanje projektima prema američkom Institutu za upravljanje projektima,
 • Softverski paketi za upravljanje projektima,
 • Sličnosti i razlike u procesu planiranja i upravljanja građevinskim projektima primenom softverskih paketa Microsoft Project i Primavera Project Planner (hijerarhijske strukture, mrežno planiranje, resursi, tipovi proračunavanja aktivnosti, troškovi, čuvanje i prenos podataka),
 • Osnovni principi i karakteristike rada u softverskim paketima za upravljanje projektima.
Način izvođenja
 • Primenom savremenih metoda učenja kroz akciju s intenzivnim korišćenjem grupnog rada uz direktno učešće svakog pojedinca
 • Metodologijom intenzivnog komuniciranja u nastavi: timski rad, vođenje timova, učestvovanje u timu i prezentacija rezultata
 • Izvođenjem niza vežbi i primera (studije slučaja) vezanih za oblast upravljanja projektima
 • Pružanjem prilike da učesnici realno procene svoje mesto i mogućnosti u odnosu na efektno funkcionisanje tima
Trajanje treninga je 1 radni dan (7 sati)

Predavači:

mr. Darko Plamenac, Viša građevinsko geodetska škola


Preuzmite plan i sadržaj treninga ’Upravljanje projektima u praksi’ (110 Kb)

Ostvarite pozitivan uticaj na motivaciju, produktivnost i zadržavanje vaših zaposlenih (menadžera), otvarajući im nove vidike, stimulišući ih novim idejama, znanjima i iskustvima.


Interaktivne treninge i radionice kreiramo prema potrebama i zahtevima klijenata, gde se po izvršenoj analizi vaših poslovnih potreba one izvode korišćenjem metoda aktivnog učenja, kroz, studije slučajeva, formulare, ankete, i igre.

Program optimizacije - KAIZEN - Kako sprovesti neophodne promene?


Kontaktirajte nas: info@veza.biz - mobilni: +381 63 60 80 26


Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje? from Miodrag Kostic


Video sa javnog treninga "Unapređenje B2B prodaje primenom LEAN i KAIZEN-a" održanog u Privrednoj Komori Beograda 5 juna 2014 godine.


Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26